Deze privacy & cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 9 november 2018.
Uw privacy is voor byADELAAR V.O.F. (hierna: byADELAAR) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna: AVG).

Dit betekent dat wij:

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze
privacyverklaring;
• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze
doeleinden.
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming
verplicht zijn.
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen
deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
• Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte
persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring
leggen we uit wat we bij onze webshop (byadelaar.nl) allemaal doen met informatie die we over u te weten
komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met byADELAAR via de
gegevens onderaan deze verklaring.

Verwerking persoonsgegevens
Door gebruik te maken onze webshop verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per
doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, wat hiervan het doel en de grondslag is en
welke bewaartermijn geldt.

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
● Het aanmaken van een account;
● Het afhandelen van een bestelling (levering, betaling en contact);
● Het beantwoorden van vragen en verzoeken over producten;
● Het verzenden van een nieuwsbrief;
● Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website door middel van cookies;
● Het mogelijk maken om uw eigen design te uploaden voor artikelen;
● Het mogelijk maken om SOSCoins voor u te bedrukken.

Uw account
U kunt er voor kiezen om een account aan te maken. Vanaf uw account dashboard kunt u uw recente
bestellingen bekijken, verzend- en factuuradressen beheren en wachtwoord- en account details bewerken.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

● Uw voor- en achternaam;
● Uw adresgegevens;
● Uw e-mailadres;
● Uw accountgegevens.

Deze gegevens hebben wij nodig om het account op uw verzoek voor u aan te maken (overeenkomst). Wij
bewaren deze gegevens totdat u het account opheft. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u
dat wilt.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.
Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook
krijgen wij mogelijk informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

● NAW-gegevens;
● Factuuradres;
● E-mailadres;
● Telefoonnummer;
● IP-adres.

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot
uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer omdat wij dat wettelijk verplicht zijn
(fiscale bewaarplicht).

Contact
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Tevens bieden wij een chatfunctie op
onze website. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
● Voor- en achternaam;
● E-mailadres;
● Telefoonnummer;
● IP-adres;
● Informatie over jouw social media profiel wanneer jij contact opneemt vanuit jouw account;
● Overige persoonsgegevens die je eventueel invult als inhoud van een bericht.

Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je op te nemen, omdat je ons gevraagd hebt om uw
contactverzoek in behandeling te nemen (overeenkomst). Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten
dat je tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie
er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Nieuwsbrief
U kunt ervoor kiezen om u te abonneren op onze onze nieuwsbrief, die wij versturen per e-mail. In de
nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Ook willen wij u middels de
nieuwsbrief graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten. U kunt op ieder moment bezwaar
maken tegen deze reclame door gebruik te maken van de afmeldlink: het abonnement op de nieuwsbrief kunt
u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een aparte afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen
met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het
abonnement opzegt.

SOSCoin®
U kunt bij ons een SOSCoin® laten bedrukken. Het staat u volledig vrij om informatie te kiezen die hierop wordt
gedrukt. Denk hierbij aan gegevens over uw gezondheid, contactgegevens e.d. In de meeste gevallen betreffen
dit bijzondere persoonsgegevens (gegevens over uw gezondheid). Wij verwerken deze gegevens omdat u hier
uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven en gaan hier uiterst zorgvuldig mee om. Wij zorgen voor een
goede beveiliging en bewaren de gegevens enkel ter uitvoering van de overeenkomst met u. Zodra uw
bestelling van de SOSCoin® is afgerond, worden de gegevens overal verwijderd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, om de website aan te kunnen bieden en om aan wettelijke
verplichtingen te voldoen, maken wij gebruik van diensten van derden. Deze derden verwerken uw
persoonsgegevens. Dit zijn:

● onze ICT dienstverleners;
● door ons ingeschakelde hostingpartijen die onze servers voor ons hosten;
● door ons ingeschakelde drukkerij;
● door ons ingeschakelde consultants en leveranciers;
● de partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de
politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij hebben met door ons ingeschakelde derden
verwerkersovereenkomsten gesloten.

Cookies
Wij maken op onze webwinkel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het
bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC,
tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Wij vragen geen
voorafgaande toestemming voor de door ons gebruikte cookies, omdat wij uitsluitend functionele en
analytische cookies gebruiken. Deze cookie zorgen dat onze website goed werkt en maken zaken als de
chatfunctie of het winkelwagentje mogelijk. De analytische cookies geven ons enkel informatie over de
kwaliteit of effectiviteit van onze webshop en maken geen, of slechts geringe, inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met de cookiepartijen.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze website
werken dan mogelijk niet meer goed.

Google LLC
Wij gebruiken cookies van Google om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen
bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere
Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het
privacybeleid van Google.

Social media button
Op onze webshop maken wij gebruik van een social media button. Door te klikken op deze buttons word je
doorgeleid naar de Facebook. De button is werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van Facebook.
Hier hebben wij geen invloed op, daarom verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Facebook.

Spam check
Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te
voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd:

● hoe snel het formulier wordt ingevuld;
● welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
● het IP-adres van degene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een
legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene
bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden
verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed
beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de
datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door
te geven.

Uw rechten: inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

U heeft de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• het beperken van uw gegevensverwerking;
• uw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaard formaat te verkrijgen om deze over te dragen;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde
persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze
termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op
de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
byADELAAR V.O.F.
Bernhardstraat 17
3433 EL Nieuwegein
KvK: 65944917
E-mail: klantenservice@byadelaar.nl
Telefoon: 030-8886989